Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Tijdens de ALV is met een ruim draagvlag gekozen voor de aanvang van het KVO traject. Het KVO overleg draagt bij aan maatwerk op onze bedrijfsterreinen en een veiliger en leefbaarder werkomgeving. Het verhogen van de veiligheid op bedrijventerreinen is een onderwerp dat prioriteit heeft en het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) levert een belangrijke bijdrage…