Missie

De ondernemersvereniging High Tech Maaspoort & Treurenburg (HTMT) bevordert het ondernemersklimaat, stimuleert de samenwerking en behartigt de belangen van aangesloten bedrijven.

“Samen energie uitwisselen door persoonlijk ondernemerschap!”

Visie

HTMT verbindt ondernemingen en behartigt belangen voor haar leden door:

  • Bevordering van business-to-business onder leden.
  • Terrein leefbaar houden en KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen).
  • Belangenbehartiging van leden (bijvoorbeeld door KVO korting bij verzekering voor leden HTMT).
  • Gesprekspartner zijn van de lokale overheid (± elke 6 à 8 weken overleg).
  • Gesprekspartner zijn van de regionale en Bosch brede overheid.
    De voorzitters van de 8 Bossche ondernemersverenigingen en bedrijven-terreinen nemen deel in VNO-NCW Brabant Zeeland ’s-Hertogenbosch. Dat overlegorgaan voert op velerlei fronten rechtstreeks overleg met de gemeente ’s-Hertogenbosch en andere overheidsorganen.
  • HTMT organiseert interessante bedrijfsbezoeken, inloopborrels, ledenvergaderingen en netwerklunches waarin leden elkaar beter kunnen leren kennen en zakelijke of persoonlijke banden kunnen aanknopen.

Het laatste nieuws